Vi vill göra Er uppmärksamma på att man ej får använda gasol- eller kolgrill på balkongerna.