Hyreshöjningarna för 2020 blev 1,95% och gäller från 1 april 2020.