Med anledning av Coronavirusets spridning skjuter Com Hem upp övergången från analoga till helt digitala kanaler till den 8 september 2020.