A-Ö

 • Adressändring

  Gör adressändring på adressandring.se samt meddela Skatteverket din nya adress så ni har rätt folkbokföringsadress.

 • Andrahandsuthyrning
  Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand ska du kontakta oss. Du får endast hyra ut i andra hand om du har hyresvärdens tillstånd.
 • Avfall
  Soprummen är endast till för hushållssopor och matavfall. Tidningar, glas, wellpapp, kartonger samt grovsopor körs till återvinningscentralerna. I de fastigheter där det är matavfallssortering är det bruna kärlet till för matavfall och det gröna för hushållssopor.
 • Balkonger
  Det är hyresgästens ansvar att hålla rent från skräp och snö på balkongerna. Grillning är förbjudet på balkongerna.
 • Besiktning
  Vid utflytt sker besiktning med en representant från oss. Vi går igenom skador och städning.
 • Betalning av hyror

  Hyran erläggs förskottsvis per kalendermånad. Vid betalning ska avinummer anges.

 • Brandvarnare
  Vi har brandvarnare i alla lägenheter. Hyresgästen står för byte av batterier. Har ni ingen brandvarnare kontakta kontoret.
 • El
  Det är hyresgästens ansvar att teckna elavtal. Gör din anmälan till Skövde Nät Telefon 0500-43 36 60. E-mail elnat@skovde.se
 • Felanmälan

  Vid fel kontakta kontoret via telefon 0500-41 16 65 eller e-mail
  info@sandbergfast.se.

  Vid akuta ärenden kontakta Thomas 0708-400 188.

 • Flyttstäd
  När ni flyttar ut ska lägenheten vara flyttstädad. Glöm inte köksfläkt, spis och fönsterputs. När ni säger upp lägenheten får ni en lista på vad som ska göras.
 • Förvaring och trapphus
  All förvaring skall ske i lägenheten eller i förrådet. Källargångar och vindsgångar ska vara fria från saker. Cyklar och barnvagnar får inte förvaras i trappuppgången.
 • Garage och parkering
  Kontakta oss om ni är intresserade av garage eller parkering.
 • Grillning
  Det är förbjudet att grilla på balkongerna. En del fastigheter har en gård med möbler. Där får ni grilla, men tänk på att aldrig lämna grillen utan uppsikt.
 • Hemförsäkring
  En hemförsäkring är ett krav från vår sida. Vi står ej för inbrott, brand eller översvämning.
 • Husdjur
  Husdjur är tillåtet i lägenheterna, tänk på att de inte får störa grannarna. Gör djuren åverkan på lägenheten blir ni ersättningsskyldiga. Tänk på att för vissa djur krävs myndigheternas och vårt tillstånd.
 • Hyresavier
  Avierna delas ut kvartalsvis, har ni tappat bort en avi - kontakta kontoret.
 • Intresseanmälan lokaler
  Vi har lokaler i centrala Skövde. Kontakta kontoret på 0500-41 16 65 eller maila till info@sandbergfast.se
 • Intresseanmälan lägenheter
  Vi har inget kösystem. Är ni intresserade av att hyra en lägenhet – ring 0500-41 16 65 eller maila info@sandbergfast.se.
 • Kabel-TV och bredband
  Fastigheterna är utrustade med bredband, kabel-TV. I grund utbudet ingår för närvarande SVT1, SVT2, TV 3, TV 4, Kanal 5, Kanal 6- 12, SVT 24, Fox, TLC och SVT barn-kunskapskanalen. För betalkanaler och bredbandsabonnemang kontakta Com hem 0771-55 00 00.
 • Lokaler och kontor
  Är ni intresserade av att hyra en lokal eller ett kontor kontakta oss!
 • Lägenhetsnummer
  Det finns två lägenhetsnummer. Det ena är vårt nummer som vi använder internt. Det andra är lantmäterinummer. Detta nummer används vid officiella sammanhang som vid flyttanmälan. Ni hittar numren på era kontrakt.
 • Målning och tapetsering
  Vi står för underhållet i lägenheten. Vill ni ha tapetserat eller målat kontakta oss.
 • Nycklar
  På tillträdesdagen får du tillgång till dina nycklar. Nycklarna är ditt ansvar, borttappade nycklar och byte av lås debiteras hyresgästen.
 • Störande grannar
  Kontakta i första hand grannen som stör. Hen kanske inte vet om att hen stör. Hjälper inte detta eller du inte vill kontakta grannen kontakta kontoret.
 • Trivselregler
  Tänk på att behandla dina grannar som du själv vill bli behandlad. Det skall vara tyst efter kl 23:00.
 • Tvätt- och diskmaskin
  Om ni vill installera tvätt eller diskmaskin kontakta oss. Jobbet skall vara utfört av en fackman. Uppstår skador pga felinstallation är det ni som är ansvariga.
 • Tvättstuga
  Tvättstugan är belägen i källaren i respektive fastighet. Kom ihåg att alltid städa efter dig.
 • Upplåsningsservice

  Securitas har hand om upplåsningen om du skulle råka låsa dig ut.
  Ring 010-470 50 05. Du får betala ett arvode för Securitas upplåsning.

 • Uppsägning

  Uppsägningen skall alltid göras skriftligt. Maila oss på kontoret
  info@sandbergfast.se eller skriv under era kontrakt och skicka till oss. Tänk på att om ni är två på kontraktet skall båda skriva på. Ni får sedan en bekräftelse på uppsägningen från oss. Vi skaffar ny hyresgäst. Har ni en bekant som är intresserad får dom skicka in en intresseanmälan eller kontakta kontoret.

 • Uppsägningstid
  Uppsägningstiden för din lägenhet är 3 kalendermånader, uppsägningen börjar att räknas från den sista varje månad. Vid uppsägning sägs även garage, parkeringsplats och förråd upp till samma tid. Vid uppsägning av lokal titta på era kontrakt vad som gäller.