Det är hyresgästens ansvar att hålla rent från skräp och snö på balkongerna. Grillning är förbjudet på balkongerna.