Soprummen är endast till för hushållssopor och matavfall. Tidningar, glas, wellpapp, kartonger samt grovsopor körs till återvinningscentralerna. I de fastigheter där det är matavfallssortering är det bruna kärlet till för matavfall och det gröna för hushållssopor.