Det är hyresgästens ansvar att teckna elavtal. Gör din anmälan till Skövde Nät
Telefon 0500-43 36 60. E-mail elnat@skovde.se