All förvaring skall ske i lägenheten eller i förrådet. Källargångar och vindsgångar ska vara fria från saker. Cyklar och barnvagnar får inte förvaras i trappuppgången.