En hemförsäkring är ett krav från vår sida. Vi står ej för inbrott, brand eller översvämning.