Hyran erläggs förskottsvis per kalendermånad. Vid betalning ska avinummer anges.