Gör adressändring på adressandring.se samt meddela Skatteverket din nya adress så ni har rätt folkbokföringsadress.