Om ni vill installera tvätt eller diskmaskin kontakta oss. Jobbet skall vara utfört av en fackman. Uppstår skador pga felinstallation är det ni som är ansvariga.