Personuppgiftspolicy

Vårt fastighetssystem REAL är uppdaterat och motsvarar de krav som GDPR ställer. Personer som inte har ett aktuellt hyresförhållande med oss raderas ur våra register. Vi har utarbetade rutiner och följer de krav som GDPR ställer.